Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M

Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Đỏ và Vàng cao cấp trong Laplace M, Thẻ Hồn Tím & Xanh để tìm hiểu kĩ năng và cách farm các loại thẻ này để tăng BR nhanh nhất cho nhé!

Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (1)

Thẻ Hồn Đỏ Laplace M

Thẻ hồn đỏ sẽ có cao nhất 15 cấp nâng cấp và tạm thời là các loại thẻ mạnh nhất hiện tại

Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (2) Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (3) Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (4) Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (5)

Thẻ Hồn Vàng Laplace M

Thẻ Hồn Vàng có thể nâng cấp tối đa 12 lần và có thể nhận được từ nhiệm vụ trong game.

Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (6) Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (7) Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (8) Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (9) Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (10)Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (11)Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (12) Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (13)Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (14)

Thẻ Hồn Tím Laplace M

Không phải là trang bị late game nhưng xài tạm để kiếm thẻ vàng và đỏ.

Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (15)Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (16)

Thẻ Hồn Xanh Laplace M

Không phải là vật phẩm cuối trò chơi, nhưng điều này giúp ích nếu bạn không có Thẻ Vàng hoặc Thẻ Đỏ cho thiết bị của mình. Level II và level III cấp 0 đến 2 hiệu ứng ngẫu nhiên

Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (17) Bảng danh sách các loại Thẻ Hồn Vàng, Đỏ, Tím và Xanh trong Laplace M (18)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *