Hầu hết mọi người chỉ sử dụng Task Manager khi có một ứng dụng nào đó không phản hồi và cần tắt nó một cách miễn cưỡng. Thế nhưng Task Manager còn nhiều tính năng hữu ích khác nữa mà bạn nên tận dụng

Read More…