Gamer LOL có lẽ là những người vui nhất khi Riot Games chính thức áp dụng tính năng Nhân Từ (Mercy) trong các trận đấu của Liên Minh Huyền Thoại

Read More…