Hướng dẫn cách chuyển đổi giao diện Discord – ứng dụng voice chat trong game; từ tiếng Anh sang Tiếng Việt trên giao diện web và phiên bản PC. Trong những năm gần đây, các nhà phát triển dịch vụ game trên toàn thế giới đang có xu hướng ngày càng quan tâm đến Việt Nam nhiều [&hellip

Read More…