Dưới đây là hướng dẫn cách khiêu chiến Boss trong game Hành Tẩu Giang Hồ Mobile – một trong những tính năng quan trọng của tựa game võ hiệp quốc chiến Tống.

Để sử dụng tính năng này, tại giao diện trò chơi, chọn biểu tượng Khiêu chiến để tiến hành mở tính năng khiêu chiến BOSS. Sau khi mở giao diện khiêu chiến boss, chọn thẻ BOSS muốn khiêu chiến =>> Chọn đối tượng boss muốn khiêu chiến =>> Nhấn chọn “ĐẾN DIỆT” để tiến hành khiêu chiến BOSS.

Khiêu chiến Thủ Lĩnh

Làm thế nào để khiêu chiến Boss trong Hành Tẩu Giang Hồ Mobile? (1)

Mỗi khi hạ xong thủ lĩnh, người chơi nhận được quà diệt thủ lĩnh sẽ bị trừ điểm thể lực nhất định, người chơi không đủ điểm thể lực khi tấn công thủ lĩnh sẽ không thể gây sát thương. Khi tổng kết không được quà tiêu diệt (kể cả quà tiêu diệt lần đầu).

Điểm thể lực sẽ được tạo mới vào lúc 0h mỗi ngày, người chơi nhận được 200 điểm thể lực. Khi không đủ điểm thể lực có thể dùng nguyên bảo để mua thêm, lần mua thêm được quyết định bởi cấp VIP

Khi tiêu diệt boss, nếu trong đội có 1 thành viên cùng bang ở gần thủ lĩnh sẽ tiêu hao 1/2 điểm thể lực so với mặc định, tiêu hao 1/3 nếu có 2 thành viên bang. Thể lực tiêu hao khi khiêu chiến thủ lĩnh: mỗi lượt tiêu diệt thủ lĩnh sẽ khấu trừ 50 điểm.

Khi tiêu diệt thành công Thủ Lĩnh sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn và có tỉ lệ rơi nguyên liệu hiếm đột phá tiến cấp Cánh, Thần Khí, Thú Cưỡi và Bùa Luyện Đá.

Làm thế nào để khiêu chiến Boss trong Hành Tẩu Giang Hồ Mobile? (2)

Làm thế nào để khiêu chiến Boss trong Hành Tẩu Giang Hồ Mobile? (3)

Khiêu chiến Danh Tướng

Người chơi tiến hành khiêu chiến Danh Tướng trong khoảng thời gian cố định trong ngày, mỗi ngày mở ba lần danh tướng lần lượt:

+ Điền Vinh: 11:30 – 11:50. Yêu cầu cấp độ chuyển 1 có thể tiến hành khiêu chiến.

+ Sở Hoài Vương: 14:30 – 14:50. Yêu cầu cấp độ chuyển 2 có thể tiến hành khiêu chiến.

+ Tần Thủy Hoàng: 21:10 – 21:30. Yêu cầu cấp độ chuyển 3 có thể tiến hành khiêu chiến.

Làm thế nào để khiêu chiến Boss trong Hành Tẩu Giang Hồ Mobile? (4)

Người chơi khiêu chiến danh tướng thành công có tỉ lệ nhận được phần thưởng bao gồm bạc và vật phẩm (tùy vào danh tướng sẽ có mỗi loại vật phẩm khác nhau).

Khiêu chiến Thủ Lĩnh VIP

Thủ lĩnh VIP sẽ căn cứ vào cấp VIP để phân loại. Người chơi đạt đủ cấp VIP chỉ định có thể tiến hành khiêu chiến miễn phí, người chơi không đủ cấp VIP vào bản đồ của cấp VIP cao hơn cần tốn lượng nguyên bảo khóa nhất định. Trường hợp không đủ số lượng nguyên bảo khóa, sẽ thay thế bằng nguyên bảo không khóa, xin chú ý.

Bản đồ khiêu chiến thủ lĩnh VIP không giới hạn số lượt vào, người chơi có quyền khiêu chiến thủ lĩnh VIP sẽ nhận được phần thưởng hạ gục nếu sở hữu quyền thủ lĩnh VIP, số lượng quà sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số lần người chơi tiêu diệt.

Rương thủ lĩnh VIP khi rơi ra sẽ không quy thuộc. Tiêu diệt thủ lĩnh VIP 0 sẽ tiêu hao 10 điểm thể lực, thủ lĩnh VIP những cấp khác sẽ không tiêu hao thể lực.

Người chơi khiêu chiến thành công thủ lĩnh VIP sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm giá trị bao gồm Linh Châu, nguyên liệu đột phá tiến cấp cánh, nguyên liệu đột phá tiến cấp thú cưỡi, nguyên liệu đột phá tiến cấp thần khí, mảnh trang bị và trang bị hiếm.

Khiêu chiến Kiêu Hùng

Bản đồ khiêu chiến Kiêu Hùng mỗi có 7 lần vào, sử dụng hết số lần vào thì sẽ không thể vào được nữa. Mỗi lần vào cần tiêu tốn lượng phiếu vào khiêu chiến nhất định, lần đầu tiên sẽ tốn 1 phiếu, những lần kế tiếp sẽ tăng dần số lượng phiếu vào tiêu tốn.

Người chơi tiến hành khiêu chiến Kiêu Hùng sẽ nhận tích lũy điểm mệt mỏi nhất định, khi tấn công, tiêu diệt thủ lĩnh hoặc tử vong đều tích lũy tiêu hao điểm mệt mỏi. Khi tiêu hao hết số điểm mệt mỏi sẽ tự động được chuyển ra khỏi khu vực khiêu chiến.

Tất cả người chơi gây sát thương cho thủ lĩnh Kiêu Hùng trong một lần đều được xếp hạng và nhận được phần thưởng theo sát thương nếu người chơi nằm trong nhóm hạng từ 1 đến 10.

Quà hạng sau khi khiêu chiến thành công thủ lĩnh Kiêu Hùng sẽ được gửi cho người chơi thông qua hệ thống thư, hãy kiểm tra thư.

Người chơi khiêu chiến thành công thủ lĩnh Kiêu Hùng sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm có giá trị bao gồm rương trang bị, đá Huyền Thiết, nguyên liệu đột phá tiến cấp thú cưỡi, nguyên liệu đột phá tiến cấp cánh, nguyên liệu đột phá tiến cấp thần khí, mảnh trang bị và trang bị hiếm.

Làm thế nào để khiêu chiến Boss trong Hành Tẩu Giang Hồ Mobile? (5)

Khiêu chiến Cá Nhân

Người chơi mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến thủ lĩnh cá nhân, lưu ý số lần khiêu chiến tính chung cho tất cả thủ lĩnh cá nhân. Nếu người chơi khiêu chiến thủ lĩnh thất bại thì số lượt khiêu chiến sẽ không bị trừ.

Người chơi tiến hành khiêu chiến thủ lĩnh cá nhân thành công sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng hấp dẫn bao gồm mảnh mã cụ và các loại mã cụ khác nhau, gia tăng sức mạnh.

Làm thế nào để khiêu chiến Boss trong Hành Tẩu Giang Hồ Mobile? (6)

Khiêu chiến Siêu Cấp

Thủ lĩnh Siêu Cấp được làm mới duy nhất một lần vào lúc 11h mỗi ngày, người chơi tiến hành khiêu chiến không tiêu hao thể lực. Cấp thủ lĩnh làm mới căn cứ vào cấp người chơi trong máy chủ.

Người chơi khiêu chiến thành công thủ lĩnh Siêu Cấp sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm bao gồm đá tẩy luyện, đá tinh luyện và yếu quyết thất truyền của môn phái.

Làm thế nào để khiêu chiến Boss trong Hành Tẩu Giang Hồ Mobile? (7)

Comments

comments

Tags: