ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới

ĐTCL bản 9.24 vừa được mở với hàng loạt những thay đổi về nguyên tố, hệ và tướng. Cùng tìm hiểu bản cập nhật mới này có điều chỉnh như thế nào nhé!

Bên cạnh việc hé lộ về Hệ Linh Hồn mới ra mắt cùng Senna và Lucian chung với Amumu 5 Vàng, bản 9.24 cũng vừa được cập nhật trên máy chủ PBE với hàng loạt thay đổi đáng chú ý sau đây.

ĐTCL bản 9.24 thay đổi Nguyên Tố và Hệ

Cuồng Chiến

 • 6 Tướng: Nay sẽ tăng thêm 50 sát thương

ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới (1)

Ánh Sáng

 • 3 Tướng: Tốc đánh khi có tướng chết tăng từ 10% lên 15%
 • 6 Tướng: Tốc đánh khi có tướng chết tăng từ 20% lên 25%

ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới (2)

Cung Thủ

 • 2 Tướng: Tăng tỉ lệ xuất hiện buff tốc từ 30 => 35%
 • 4 Tướng: Tăng tỉ lệ xuất hiện buff tốc từ 60 => 80%
 • 6 Tướng: 100% tỉ lệ x2.5 tốc đánh

ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới (3)

Linh Hồn

 • 2 Tướng (như cũ): 2 tướng nối linh hồn với nhau, tướng chết sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi tướng còn lại chết

ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới (4)

Gió

 • 2 Tướng: Tỉ lệ né tránh tăng từ 15 => 20%
 • 3 Tướng: Tỉ lệ né tránh tăng từ 20 => 25%
 • 4 Tướng: Tỉ lệ né tránh tăng từ 30 => 35%

ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới (5)

Bóng Tối

 • 3 Tướng: Tăng 70% dame, tự hồi lại khi bản thân hạ gục tướng
 • 6 Tướng: Tăng 140% dame, tự hồi lại khi bất kì tướng Bóng Tối nào hạ gục tướng

ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới (6)

Triệu Hồi

 • 3 Tướng: Giảm máu và thời gian vật triệu hồi từ 40 => 20%
 • 6 Tướng: Tăng máu và thời gian vật triệu hồi từ 100 => 120%

ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới (7)

Sét

 • 2 Tướng: Sát thương giật sét tăng từ 70 => 100
 • 3 Tướng: Sát thương giật sét tăng từ 250 => 300

ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới (8)

Lửa

 • Nay sẽ kích hoạt khi gây sát thương chí mạng
 • Giảm thời gian lửa đốt ô từ 5s => 4s
 • 3 Tướng: Sát thương đốt giảm từ 80 => 70%
 • 6 Tướng: Sát thương đốt giảm từ 175 => 120%, nay sẽ đốt 3 ô
 • 9 Tướng: Sát thương đốt giảm từ 275% => 180%, nay sẽ đốt 5 ô

ĐTCL bản 9.24: Thay đổi loạt nguyên tố, hệ và tướng trong bản meta mới (9)

ĐTCL bản 9.24 thay đổi Tướng

Ashe: Sát thương mỗi mũi tên tăng từ 25/30/35% lên 30/40/50%

Ivern: Khiên giảm từ 200/350/500 còn 200/300/400.

Lux: Sát thương tăng từ 500/800/9,999 lên 600/900/9,999.

Malphite: Sát thương tăng từ 125/200/275 lên 150/300/1,000.

Maokai: Tự hồi máu giảm từ 100/175/250 còn 100/150/200.

Sivir: Thời gian ném vòng tưng tăng từ 5s lên 7s

Varus: Sát thương tăng từ 225/400/675 lên 250/500/750.

Yorick: Quái hồi máu thay đổi từ 600/1,000/1,400 thành 600/900/1,800.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *