Tổng hợp danh sách & tìm hiểu tất cả các loại Thẻ Hồn trong Laplace M (hiệu ứng, kĩ năng …), cách tìm Thẻ Hồn nhanh và đơn giản nhất.

Cách sở hữu Thẻ Hồn đơn giản nhất

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (1)

Cách dễ dàng nhất để sở hữu các loại Thẻ Hồn chính là qua hoạt động Card Realm – đây là một hoạt động trong nhóm Kingdom Quest mà bạn có thể đi 3 lần/ngày dễ sở hữu các Thẻ Hồn mạnh yếu random. Nếu bạn đang cần tìm một loại Thẻ Hồn đặc biệt nào đó, hãy bấm vào kiểm tra xem cái Realm đó có loại Card đó không nhé.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận Thẻ Hồn qua các dạng trả nhiệm vụ, quà thành tựu, mở rương và tham gia một số hoạt động sự kiện khác.

Danh sách tất cả Thẻ Hồn đang có trong game Laplace M (Sẽ cập nhật thêm nếu thiếu)

Cool Raccoon

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (2)

Ahri can be a shepherd too, right?

Ninja Raccoon*Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (3)

Fat Choco

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (4)

Skill: Skill Effect

 • Fat Chocol: Biến hình thành Fat Choco, hồi lại full máu khi biến hình và có bộ kĩ năng đặc biệt của nó
 • Angry Butt:  Lăn tròn tất công kẻ thù trong diện rộng, gây 665% Attack trong 8 giây + Cooldown: 8 sec.
 • Fat Man’s Food: Triệu hồi mưa đồ ăn gây sát thương cho kẻ địch trong khu vực chỉ định, gây 379% Attack trong 10 giây + Cooldown: 10 sec.

Schnee

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (5)

Skill: Skill Effect

 • Schnee Biến hóa thành Schnee trong 20 giây, hồi full máu và có bộ kĩ năng của cô
 • Schnee’s Power Triệu hồi aura kiếm băng trước mặt, gây 335% Attack + Cooldown: 3 sec.
 • Schnee’s Summon Triệu hồi bão tuyết trong khu vực chỉ định, gây sát thương bằng 806% Attack + Cooldown: 10 sec.

Chobi

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (6)

Skill: Skill Effect

 • Chobi Biến hóa thành Chobi trong 20 giây, hồi full máu và có bộ kĩ năng của nó
 • Choco Attack NBém cầu bóng ma về phía trước, gây sát thương diện rộng bằng 318% Attack + Cooldown: 5 sec.
 • Fire Tornado Triệu hồi 3 con choco để tạo lốc lửa, gây sát thương bằng 763% Attack + Cooldown: 10 sec.

Bear Raccoon

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (7)

Brunsy Raccoon

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (8)

Sakura*

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (9)

Skill: Skill Effect

 • Sakura: Biến hóa thành Sakura trong 20 giây, hồi full máu và có bộ kĩ năng của cô
 • Sakura’s Protection: Tạo khiên bảo vệ người chơi (45% Max HP) kéo dài trong 8 sec + Cooldown: 12 sec.
 • Sakura Attack: Triệu hồi hoa anh đào khổng lồ, gây sát thương bằng 755% Attack + Cooldown: 4 sec.

Obedient Raccoon

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (10)

Studious Raccoon

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (11)

Cap Shroom

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (12)

Skill: Skill Effect

 • Justice from Above: Gây sát thương bằng 150% Attack + 510 cho kẻ thù trong tầm đánh

Shadow Demon

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (13)

Skill: Skill Effect

 • Damage-dealing skill: Gây sát thương bằng 100% Attack + 510 cho kẻ thù trong tầm đánh.

Snow Wolf

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (14)

Skill: Skill Effect

 • Control skill: Triệu hồi một con sói băng gây sát thương trước mặt bằng 209% Attack + 357 và choáng mục tiêu trong 2 giây.

Bat Familiar

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (15)

Skill: Skill Effect

 • Damage-dealing skill: Gây sát thương bằng 419% Attack + 714 và gây hiệu ứng thiêu đốt. Mục tiêu bị thiêu đốt nhận thêm sát thương theo thời gian

Relya*

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (16)

Skill: Skill Effect

 • Damage-dealing skill: Gây sát thương bằng 419% Attack + 2,864 cho kẻ thù và giảm 50% tốc chạy trong 5s.

Nympha Raccoon

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (17)

Maple Bear

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (18)

Skill: Skill Effect

 • Defense Skill: Tăng phòng thủ bằng (4% + 160) và nhận một khiên có thể đỡ (6% of Max HP + 1140) sát thương trong 12 giây

Ancient Ent

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (19)

Flower Fairy

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (20)

Goro

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (21)

 • Phản sát thương: 40-40

Werewolf Warrior

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (23)

Snow Bat

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (23)

 • Hút Máu: 45-55

Man-Eater

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (24)

 • Attack to Bosses: 45-55

Ace Ogre

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (25)

 • Phản sát thương; 45-55

Leafboar

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (26)

 • HP Recovery: 45-55

Theros

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (27)

 • Final Damage: 25-35

Nympha

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (28)

 • Final Damage Life Steal: 50-55 100-105

Margaret

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (29)

 • Attack Crit Rate.: 15-20 1.0%-1.0%

Maid Raccoon

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (30)

Dark Crystal

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (31)

 • Final Damage Reduction: 55-65

Fireboar*

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (32)

 • HP Recovery: 150-160

Winter Dryad

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (33)

 • Final Damage: 55-65

Riverrun Swordsman*

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (34)

 • Attack to Bosses: 70-85

Ogre Derr*

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (35)

 • Reflect Damage: 140-160

Ace Goat

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (36)

 • Life Steal: 140-160

Frosty Ace Goat

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (37)

 • Damage: x2.0%-2.0%

Metal Guard*

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (38)

 • Life Steal Rate /  Attack: 1.0%-1.0% / 20-20

Snow Howler

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (39)

 • VIT: 18-22

Galdan

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (40)

 • STR: 18-22

Flash Fox*

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (41)

 • AGI: 18-22

Malorne*

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (42)

 • DMG / Final Damage: x1.0%-1.0% / 45-55

Small Dryad

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (43)

 • ATK to Monster / Defense to Monsters: 28-32 / 28-32

Genki Raccoon

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (44)

 • DEF to Bosses / Attack to Bosses: 28-32 / 28-32

Mandrake

Danh sách tất cả Thẻ Hồn trong Laplace M & cách tìm Thẻ Hồn nhanh nhất (45

 • ATK to Monster / Defense to Monsters: 55-65 / 55-65

Comments

comments

Tags: