Bảng danh sách các loại trứng trong Pokémon GO mà game thủ có thể ấp ra theo số km di chuyển (2km – 5km – 7km – 10km).

Như chúng ta đều biết, ấp trứng là một trong những cách để người chơi Pokémon GO có thể nhận Pokemon miễn phí mà không cần đi tìm bắt ở đâu. Game Pokemon này cũng cung cấp cho người chơi 4 loại trứng khác nhau (2km – 5km – 7km – 10km), mỗi loại sẽ yêu cầu người chơi cần di chuyển một quãng đường khác nhau để có thể ấp nở ra loại Pokemon nào đó.

CHÚ Ý:

Trứng Pokemon sẽ nở ra một Pokemon có cấp độ bằng với cấp độ của huấn luyện viên khi nhặt chúng. Tức là khi bạn mở được trứng, bạn đang ở level bao nhiêu, nó cũng sẽ nở ra Pokemon tương ứng (kể cả trong thời gian ấp trứng, bạn tăng cấp cũng không thể tăng cấp Pokemon này).

Các loại Pokemon trong trứng 2km

Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 1 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 2 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 3 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 4 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 5 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 6

[AdSense-A]

Các loại Pokemon trong trứng 5km

Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 8 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 9 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 10 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 11 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 12 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 13 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 14 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 15 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 16

Các loại Pokemon trong trứng 7km

Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 17 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 18 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 19 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 20 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 21

Các loại Pokemon trong trứng 10km

Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 22 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 23 Danh sách các loại trứng trong Pokémon GO (2km - 5km - 7km - 10km) - 24

Tags: