Hướng dẫn chơi Laplace M Ngự Vĩ, Ngự Linh Sư; chi tiết cách tăng điểm kỹ năng cho Ngự Vĩ, Ngự Linh Sư PvE lẫn PvP trong game cho tân thủ.

Lớp nhân vật Ngự Vĩ có thể kêu gọi tinh linh mèo cùng trợ chiến trên chuyến hành trình của mình và trong quá trình phát triển thì chủ mèo của chúng ta cũng sẽ lớn lên theo thời gian đó.

Bộ kỹ năng của Summoner PVP

Cách tăng điểm kỹ năng cho Ngự Vĩ, Ngự Linh Sư trong Laplace M (1)

  • Command Summon lv. 10
  • Cute Claw lv. 5
  • Flying Flower lv. 10
  • Mist lv. 5
  • Misty Light lv. 10
  • Temptation lv. 5

Bộ kỹ năng của Summoner PVE

Cách tăng điểm kỹ năng cho Ngự Vĩ, Ngự Linh Sư trong Laplace M (2)

Cách tăng điểm kỹ năng cho Ngự Vĩ, Ngự Linh Sư trong Laplace M (3)

Cách tăng điểm kỹ năng cho Ngự Vĩ, Ngự Linh Sư trong Laplace M (4)

Tags: