Dưới đây là bảng phân cấp, phân loại súng & các loại vũ khí khác trong Call Of Duty: Mobile mà game thủ cần biết để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Hệ thống vũ khí trong Call of Duty: Mobile vô cùng đa dạng và phong phú. Có thể nói, trong số các sản phẩm game hành động bắn súng, đây là trò chơi có số lượng vũ khí nhiều và ấn tượng nhất từ trước tới giờ.

Các loại vũ khí trong COD Mobile bao gồm 7 loại, mỗi loại đều có những đặc điểm riêng về sức mạnh, cách sử dụng cũng như các tính năng khác.

Phân cấp súng trong Call Of Duty: Mobile theo sức mạnh

Nếu để phân chia vũ khí trong game FPS này theo cấp độ sức mạnh, chúng ta có thể xếp hạng chúng thành 5 cấp, mỗi cấp sẽ gồm các loại súng khác nhau, cụ thể:

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (1)

Ngoài cách phân chia theo sức mạnh chung như trên, chúng ta cũng có thể lọc riêng danh sách súng này và phân chia sức mạnh theo từng dòng riêng, cụ thể:

1. Phân cấp súng trường tấn công

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (2)

2. Phân cấp súng bắn tỉa

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (3)

3. Phân cấp súng tiểu liên

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (4)

4. Phân cấp súng máy hạng nhẹ

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (5)

5. Phân cấp súng ngắn

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (6)

6. Phân cấp súng lục

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (7)

Phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile

Hệ thống vũ khí của Call Of Duty Mobile được chia thành 7 loại, bao gồm:

  • Súng trường tấn công – Assault Rifle
  • Súng bắn tỉa – Sniper Rifles
  • Súng tiểu liên – Submachine Gun
  • Súng máy hạng nhẹ – Light Machine Guns
  • Súng săn – Shotguns
  • Súng lục – Pistols
  • Vũ khí khác – Launchers, Melee Weapons

Dưới đây sẽ là những thông tin, thông số chi tiết về từng dòng vũ khí cũng như các loại súng thuộc từng dòng, cụ thể:

1. Súng Assault Rifle trong Call Of Duty: Mobile1.1 – M16

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (8)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (9)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (10)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (11)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (12)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (13)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (14)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (15)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (16)

2. Súng Sniper Rifles trong Call Of Duty: Mobile

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (17)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (18)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (20)

3. Súng Submachine Gun (SMG) trong Call Of Duty: Mobile

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (21)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (22)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (23)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (24)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (25)

4. Súng Light Machine Guns (LMG) trong Call Of Duty: Mobile

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (26)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (27)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (29)

5. Súng Shotguns trong Call Of Duty: Mobile

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (30)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (31)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (32)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (33)

6. Súng Pistols trong Call Of Duty: Mobile

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (34)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (35)

7. Vũ khí khác trong Call Of Duty: Mobile

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (36)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (37)

Ngoài những loại súng kể trên, COD Mobile còn có một số vũ khí đặc biệt khác như:

  • Lựu đạn: Khói, nổ, flash, gây choáng…

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (38)

Lựu đạn trong COD Mobile

  1. Vũ khí cận chiến: Dao găm, rìu, xẻng

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (39)

Bảng phân cấp súng & phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile (40)

Comments

comments

Tags: